Liechtenstein: informacje praktyczne

LIECHTENSTEIN (Księstwo Liechtensteinu)
Stolica: Vaduz
Waluta: frank szwajcarski (CHF), 1 CHF = 100 centymów (rappów)
Język urzędowy: niemiecki
Inne języki: angielski

liechtenstein-vaduz
Liechtenstein – Vaduz

PRZEPISY WJAZDOWE
Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Księstwa Liechtensteinu do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Paszport musi być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany czas pobytu. Nie ma formalnego obowiązku posiadania określonej sumy pieniędzy na każdy dzień pobytu, należy jednak liczyć się z wysokimi cenami towarów i usług.

PRZEPISY CELNE
Nie ma ograniczeń co do kwoty posiadanych pieniędzy przy wwozie i wymianie. Nie ma też restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów.
Wwóz zwierząt domowych. Przy wwozie psów lub kotów na terytorium Szwajcarii wymagane jest świadectwo szczepień oraz odpowiednie znakowanie w formie tatuażu lub mikrochipu.

UBEZPIECZENIE
Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Liechtensteinie – należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
W Liechtensteinie jest tylko jeden szpital (w Vaduz). Leczenie wymaga skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach można się zgłaszać bezpośrednio do szpitala. Za porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne w szpitalu ponosi się opłaty ryczałtowe. Zwolnione z opłat są osoby poniżej 20 roku życia, emeryci zaś mają zniżkę w wysokości 50%. Leczenie dentystyczne nie jest objęte państwowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i jest w pełni płatne.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne.

BEZPIECZEŃSTWO
Nie występuje zagrożenie przestępczością. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Granica Liechtensteinu ze Szwajcarią jest w praktyce otwarta, mimo, że Liechtenstein nie jest członkiem w Układzie z Schengen. Granice Księstwa chronione są przez policję szwajcarską.

[Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; http://poradnik.poland.gov.pl/]

dostęp: 28.01.2013