Ceny hoteli w polskich miastach

To w Warszawie, kojarzonej często z najwyższymi cenami, znaleźć można najtańsze noclegi w hotelu – już od 48 zł. Najdroższe miasto może dziwić. Ceny hoteli w polskich miastach sprawdził serwis eSKY.pl.

W przypadku cen minimalnych za nocleg w hotelu należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze w miastach, w których konkurencja jest większa, jak w Warszawie czy Krakowie, zwiększa się również rozpiętość cenowa. Hotele bardziej się specjalizują, dostosowują swoją ofertę do konkretnych grup odbiorców. Inaczej jest w przypadku miast, gdzie konkurencja nie jest tak duża – powiedział Piotr Woś z serwisu eSKY.pl.

Miasta, w których minimalne ceny noclegu w hotelu są najwyższe to kolejno: Opole – 160 zł, Gorzów Wielkopolski – 142 zł, Białystok – 135 zł, Zielona Góra – 105 zł, Olsztyn – 100 zł. Nawet jeżeli te najniższe stawki nie są takie, jak można by się było tego spodziewać, ciekawie wypada zestawienie ich z tymi najwyższymi, które z reguły nie są bardzo wysokie i odpowiednio, dla każdego z tych miast wynoszą: Opole – 223 zł, Gorzów Wielkopolski – 225 zł, Białystok – 281 zł, Zielona Góra – 275 zł, Olsztyn – 229 zł.

Jak widać w najbardziej ekstremalnym przypadku różnica miedzy najtańszym a najdroższym noclegiem w danym mieście wynosi 150 zł. Oznacza to, że obiekty hotelowe w każdym z tych miast oferują swoim gościom podobny standard. Gdy patrzymy na średnie koszty dokonanych rezerwacji, to możemy stwierdzić, że zatrzymując się w tych miastach, goście hotelowi preferują raczej te niższe ceny i standard trzech gwiazdek z reguły ich zadowala:
Opole – 180 zł średnia cena za rezerwację;
Gorzów Wielkopolski – 166 zł średnia cena za rezerwację;
Białystok – 178 zł średnia cena za rezerwację;
Zielona Góra – 220 zł średnia cena za rezerwację;
Olsztyn – 150 zł średnia cena za rezerwację.

Miasta, w których przyjezdni zastają największą rozpiętość, jeżeli chodzi o ceny hoteli to: Warszawa, Kraków, Poznań, Toruń, Gdańsk, Wrocław. Tu spektrum cenowe jest naprawdę duże. Najtańszy pokój w hotelach w Warszawie można zarezerwować już za 48 zł, ceny najdroższych sięgają 783 zł (różnica 735 zł), w Krakowie różnice te są tylko niewiele mniejsze (501 zł) z najniższą ceną o wysokości 56 zł i najwyższą 557 zł. Nieco mniejsze różnice cenowe są w:
Poznaniu, najniższa cena za nocleg to 49 zł, najwyższa to 475 zł (różnica 426 zł);
Toruniu, najniższa cena za nocleg to 65 zł, najwyższa to 430 zł (różnica 365 zł);
Gdańsku, najniższa cena za nocleg to 72 zł, najwyższa to 354 zł (różnica 284 zł);
Wrocławiu, najniższa cena za nocleg to 64 zł, najwyższa to 341 zł (różnica 277 zł).

Można się zastanawiać, z czego wynikają takie różnice w cenach w tych miastach? Po pierwsze, występuje tam bardzo duża rozbieżność w standardzie hoteli, od takich, które mają bardzo słabe dwie gwiazdki, po takie, które są bardzo luksusowe i mają mocne pięć. Po drugie, miasta te są częściej odwiedzane z powodów turystycznych – w tym również przez osoby zza granicy, oznacza to, że mogą sobie pozwolić na wyższe ceny, bo ich goście są do nich przyzwyczajeni. Z tego wynika również i to, że obiekty te nie mają jednego charakteru np. biznesowego, są dużo bardziej różnorodne – dodał Piotr Woś.

Co jeszcze ma wpływ na kształtowanie się cen hoteli w wymienionych wyżej miastach? Znaczenie ma nie tylko ich standard i charakter, ale również lokalizacja. W takich miastach jak Warszawa, Kraków czy Poznań hotele są umiejscowione zarówno w centrum, jak i w dużo dalszych lokalizacjach (nawet do 15 km od centrum) i te ostatnie mogą oferować znacznie niższą cenę.

Nie bez wpływu jest również to, że w tych miastach, w których rozpiętość cenowa jest największa z reguły jest duża liczba hoteli należących do sieci i posiadających silną markę. Jaki ma to wpływ na cenę? Z reguły obiekty sieciowe – zwłaszcza te o zasięgu międzynarodowym – mają w pewnym stopni ceny standaryzowane, na poziomie jednego kontynentu czy rynku.

Fakt, że klienci mają możliwość wyboru wcale nie oznacza, że decydują się na noclegi w najniższych lub najwyższych cenach. Średni koszt rezerwacji w tych miastach niewiele się różni od tego, który występuje w takich miastach jak Opole czy Zielona Góra. Jak się on kształtuje?
Warszawa – 217 zł średni koszt rezerwacji;
Kraków – 210 zł średni koszt rezerwacji;
Poznań – 146 zł średni koszt rezerwacji;
Toruń – 173 zł średni koszt rezerwacji;
Gdańsk – 172 zł średni koszt rezerwacji;
Wrocław – 161 zł średni koszt rezerwacji.

Ceny pokazują, że nawet w sytuacji, gdy przyjezdni mają duży wybór skłaniają się ku rozwiązaniom pośrednim i na najdroższe hotele z reguły się nie decydują, lub też wybierane są one tak samo często jak te najtańsze i sprawia to, że średnie koszty rezerwacji na terenie całego kraju są podobne, niezależnie od tego jak duże różnice w cenach doby hotelowej występują w danym mieście.

[Źródło: Dziennik Turystyczny; http://dziennikturystyczny.pl/]