Fundusze norweskie wspierają projekt polskiej aplikacji. Innowacyjna metoda rezerwacji miejsc noclegowych dla seniorów i osób z niepełnosprawnością ruchową

Państwa Skandynawskie, a zwłaszcza Norwegia znane są z innowacyjnych rozwiązań w kwestii usuwania nierówności i wykluczenia  seniorów i osób niepełnosprawnych,  zapobieganiu  dyskryminacji oraz prowadzeniu zrównoważonej polityki  socjalnej.  Swoim doświadczeniem w tych kwestiach dzieli się  również z Polską, poprzez uruchomienie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który w swej istocie jest bezzwrotną  pomocą  finansową przyznawana przez Norwegię państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej  od 2004 r.

fundusze-norweskie
Zdjęcie: Rekta Consulting A.Blandzi

Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich [https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie].  W ramach tego programu, otrzymał  w dofinansowanie grantowe projekt o roboczej nazwie „W drogę. Wakacje marzeń dla wszystkich”. Jego celem  było opracowanie innowacyjnej aplikacji  oraz budowa zintegrowanej platformy internetowej służącej wyszukiwaniu i rezerwacji miejsc noclegowych dla osób z  szeroko pojętymi ograniczeniami mobilności.  W lutym 2021, podczas konferencji prasowej otwierającej jego realizację, beneficjentka „małego grantu” dla przedsiębiorczych kobiet , prowadząca firmę  Rekta Consulting Agnieszka Blandzi, podkreśliła: „Norwegia słynie z wysokiej cyfryzacji społeczeństwa.  Dzięki stosowaniu  innowacyjnych aplikacji osoby starsze oraz wszystkie te, które mają  kłopoty z poruszeniem się, zyskują nowe możliwości organizacji swojego wypoczynku, pobytów rekreacyjnych , a tym samym, poprawiają jakość  życia. Pragniemy ten model ugruntować w Polsce, a tym samym przyczynić się do redukcji różnic w rozwoju ekonomicznym i społecznym pomiędzy Polską a Norwegią.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracując z doświadczonym norweskim partnerem, firmą informatyczną Forte Digital z Oslo, wspólnie działamy na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej.  Realizacja projektu w ramach programu ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” potrwa do września 2023 roku, pod auspicjami  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości , która  jest krajowym operatorem  odpowiedzialnym za zarządzanie programem”.

Wspólne cele

Norweskiego Partnera i polską firmę łączy ten sam cel społeczny, jakim jest poprawa jakości życia i przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów i osób z upośledzeniem mobilności. Osoby te, do tej pory rzadko szukały w internecie miejsc wakacyjnych i pobytowych, ponieważ dostępne wyszukiwarki  i zawarte tam obiekty w dużej mierze nie spełniają wymaganych przez tę grupę  kryteriów. Powoduje to rosnącą liczbę osób wykluczonych z możliwości korzystania z uroków turystyki i dyskryminowanych ze względu na wiek i ograniczenie ruchowe.

„Mamy nadzieję, że opracowana wspólnie  z Forte Digital aplikacja zahamuje ten trend, a także w sposób istotny przyczyni się do poprawy jakości życia poprzez zwiększenie możliwości korzystania z rekreacji i aktywności. Jednocześnie usunie wykluczenie tych osób i ich opiekunów, która to grupa ze względu na brak informacji, brak możliwości lub uciążliwość w znalezieniu miejsca spełniającego ich oczekiwania, rezygnowały z nawet krótkich i bliskich wyjazdów” deklarowała beneficjentka Funduszy norweskich na konferencji prasowej w grudniu 2022 roku.

Innowacyjna usługa ułatwiająca życie

Już teraz można mówić o sukcesie. Przedstawiony w materiałach informacyjnych firmy prototyp aplikacja bookingowej  wydaje się spełniać pokładane w niej oczekiwania. Celem bowiem  było stworzenie jak najprostszego, zrozumiałego i przyjaznego językowo i technicznie, modułu wyboru obiektów. Wszystkie zawarte na stronie filtry zostały opracowane  na podstawie raportów pochodzących z badań rynku, jakie zostały wykonane na zlecenie beneficjentki w latach 2021 i 2022.

„Kryteria wyboru, sposób ich przedstawienia i sformułowania oraz zaimplementowanie ich w postaci działających filtrów to naszym zdaniem największy wyróżnik – innowacja jakiej ciągle brakuje na rynku” podkreśla A. Blandzi. W wyszukiwarce  znajduje się ostatecznie 1631 obiektów noclegowych (wczasowych, pobytowych, turystycznych) na terenie Polski, wybranych zgodnie z preferencjami użytkowników i sprawdzonych w terenie. Prototyp znajduje się na platformie internetowej Azul Microsoft, z poziomu której były prowadzone prace projektowe oraz implementacja danych. Docelowym adresem aplikacji w Internecie będzie domena „wdroge.org”, zgodna z założeniem projektu, wyrażonym w haśle: „W drogę! Wakacje marzeń dostępne dla wszystkich”.

Informacje podstawowe o dofinansowaniu

Rekta Consulting otrzymała dofinansowanie od Norwegii, poprzez fundusze norweskie, w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, schemat NORW.19.01.04 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – Small  Grants Schemes for female enterprises. Numer projektu:  NORW.19.01.04-14-0016/20

Tytuł: Baza danych i platforma rezerwacyjna ośrodków na terenie Polski dla osób z ograniczeniem mobilności.

Więcej informacji i baza zdjęć>>> [ https://rekta.pl/galeria-zdjec/ ]

Źródło: PR/informacje prasowe

[Artykuł zewnętrzny]