„Za siedmioma górami, za siedmioma lasami…”, czyli miejsca owiane legendą