Wspólnotowa czarna lista niebezpiecznych linii lotniczych

Informujemy, że  4 grudnia  br. została przyjęta aktualizacja Wspólnotowej  czarnej listy niebezpiecznych linii lotniczych i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aktualizacja weszła  w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W stosunku do poprzedniej czarnej listy, opublikowanej w kwietniu 2012 r., zostały dokonane następujące, istotne zmiany:

  • Wszyscy certyfikowani  przewoźnicy z Erytrei  zostali dodani do Europejskiej czarnej listy.
  • W następstwie poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa Mauretanii, wszyscy przewoźnicy certyfikowani w Mauretanii zostali usunięci z listy.
  • Podobnie w przypadku jordańskiego przewoźnika Jordan Aviation, który również został usunięty z listy.

W dalszym ciągu nie odnotowano zmian w przypadku Filipin i Indonezji; wszyscy przewoźnicy certyfikowani przez organy odpowiedzialne za nadzór na Filipinach i w  Indonezji, z wyjątkiem 6 przewoźników (Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia  oraz Metro Batavia) nadal są objęci zakazem w UE.

Unijna czarna lista zawiera teraz następujące linie lotnicze (wszystkie aktualne uzupełnienia zostały podkreślone):

  • Trzech przewoźników  lotniczych, których działalność jest  całkowicie zakazana w Unii Europejskiej – Blue Wing Airlines z Surinamu, Meridian Airways z Ghany oraz  Conviasa z Wenezueli.
  • Wszyscy przewoźnicy lotniczy, z pewnymi wyjątkami, z 20 krajów są całkowicie zakazani w UE: Afganistan, Angola, Benin, Republika Kongo, Djibutti, Gwinea, Erytrea, Gabon (z wyjątkiem 3 przewoźników, których  działalność  jest ograniczona pewnymi warunkami), Indonezja (z wyjątkiem 6 przewoźników), Kazachstan (z wyjątkiem jednego przewoźnika, który działa zgodnie z nałożonymi warunkami i ograniczeniami), Republika Kirgiska, Liberia, Mozambik, Sierra Leone, Wyspy Św. Tomasza i Książęce (Sao Tome and Principe), Sudan, Swaziland i Zambia.
  • 10 przewoźników lotniczych może wykonywać przewozy do UE w ramach nałożonych na nich ograniczeń i warunków – Air Astana z Kazakhstanu; Afrijet, Gabon Airlines  i SN2AG z Gabonu; Air Koryo z Republiki Ludowo- Demokratycznej Korei; Airlift International z Ghany; Air Service Comores  z  Komorów; Iran Air z Islamskiej Republiki Iranu; TAAG Angolan Airlines z Republiki of Angoli; oraz Air Madagascar z Madagaskaru.

Zaktualizowana czarna lista jest dostępna pod następującym adresem:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm

Proszę zwrócić uwagę, że został zaktualizowany tylko wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi w UE, ale nie Rozporządzenie ani komunikat prasowy na tej stronie.

Przypominamy, że biura podróży i touroperatorzy mają obowiązek, zgodnie z Rozporządzeniem 2111/2005,  podawania Wspólnotowej czarnej listy przewoźników  do wiadomości pasażerów.

[Źródło: Polska Izba Turystyki; http://www.pit.org.pl/]