Wakacyjna stabilizacja cen imprez turystycznych

Spółka TravelDATA przedstawiła kolejną cotygodniową Analizę Cen Imprez Turystycznych. Trzeci tydzień lipca przyniósł nieznaczny wzrost średniej ceny imprez turystycznych oferowanych przez biura podróży (o 6 zł, poprzednio zanotowano wzrost o 2 zł). Nadal mamy więc okres względnej stabilizacji cen imprez sierpniowych, gdy spadają one lub rosną o kilka lub kilkanaście zł.

Podobnie jak w czterech ostatnich tygodniach Analiza Cen wyjazdów wakacyjnych (high season) odnosi się już do wyjazdów z drugiej połowy sierpnia (we wcześniejszych analizach były to ceny z pierwszego tygodnia sierpnia).

Nadal utrzymują się bardzo wysokie poziomy średnich cen last minute, które tym razem wykazały spadek, ale zaledwie o 5 zł i nadal pozostają one dla wielu organizatorów, agentów oraz klientów na zaskakująco wysokim poziomie.

Struktura cen na poszczególnych kierunkach wakacyjnych wyjazdów nie uległa większym zmianom. Nadal najniższe średnie ceny w wyższych kategoriach hoteli spotkamy na Synaju, niemal równie atrakcyjne oferuje nam Egipskie Wybrzeże oraz Bułgaria. Warto też zaznaczyć, że nadal bardzo często powtarzają się oscylacje cen imprez w poszczególnych biurach podróży. Jeżeli w tygodniu, któreś z nich znacząco zmieniło ceny, to w następnym często dokonuje korekty w odwrotnym kierunku. Jest to bardzo cenna obserwacja dla agentów oraz ich klientów – powiedział Jacek Dąbrowski współzałożyciel TravelDATA i portalu wczasopedia.pl.

Na najważniejszych kierunkach obecne średnie ceny hoteli 3–gwiazdkowych prawie nie zmieniły swojej różnicy w stosunku do ubiegłorocznych. Teraz są one wyższe o 28 zł (poprzednio o 27 zł). Natomiast w hotelach 4–gwiazdkowych różnica ta jest mniejsza i wynosi 22 zł (poprzednio 66 zł). Biurem podróży, w którym średnie ceny kształtują się najwyraźniej powyżej poziomów z ubiegłego roku, to Wezyr – o 95 zł (poprzednio o 96 zł).

W porównaniu z cenami first minute wycieczek sprzedawanych na początku stycznia 2013 roku, obecne średnie ceny turystycznych imprez są natomiast znacznie wyższe. Najbardziej wzrosły one w biurach Wezyr i TUI (odpowiednio o 351 oraz 274 zł), nieco mniej w Sun & Fun oraz Itace – o około 220–230 zł, a w biurze Rainbow Tours po ostatnich zwyżkach cen spore spadki ustąpiły miejsca niewielkim kilkuzłotowym wzrostom.

Dodatnia różnica cen w biurach podróży w porównaniu z okresem ubiegłorocznym występuje nadal. Chociaż kurs złotego przewyższa jeszcze nieco poziomy ubiegłoroczne, to obecna sytuacja w zakresie marż realizowanych przez biura jest nadal dla nich korzystna. Dlatego bardzo prawdopodobne jest, że kondycja finansowa wielu biur ulegnie w tym sezonie znaczącej poprawie. Zbawienny wpływ będą miały na nią przede wszystkim dużo wyższe ceny ofert last minut, wynikające ze znacznie lepszego zrównoważenia rynku imprez turystycznych pod względem popytu i podaży w okresie tegorocznych letnich wakacji – dodał Andrzej Betlej, współzałożyciel TravelDATA.

Średnie ceny last minute wobec cen z połowy sierpnia są tym razem niższe o 5 zł, ale jak już poprzednio zaznaczano – nadal pozostają one w tym roku na niespotykanie wysokim poziomie. Tym razem ich zwyżki odnotowano na Wyspach Kanaryjskich, Egipskim Wybrzeżu i Synaju, gdzie wzrosły one średnio odpowiednio o 70, 75 i 50 zł. Spadki wystąpiły na Krecie oraz w Tunezji – o 150 i 70 zł. Na tej pierwszej było to odreagowanie poprzednich bardzo wysokich wzrostów. Najbardziej przecenione last minute można było tym razem spotkać w biurach Itaka i TUI, a relatywnie najwyższe ich poziomy występowały w biurach Neckermann i Exim.

[Dziennik Turystyczny]