Veniti inwestuje w rejsy

Spółka Veniti opublikowała wyniki finansowe za 2012 rok. Przekonuje, że świadczą one o coraz większym znaczeniu rynek rejsów wycieczkowych oraz usług incentive & corporate.

Rok 2012 był okresem dynamicznego wzrostu obrotów spółki. W porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 60 proc. i wyniosły 3,4 mln zł – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Veniti. Spółka osiągnęła dodatnią rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników.

Veniti działa w trzech obszarach rynku turystycznego: Veniti Business Travel (dział zajmuje się organizacją wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych, szkoleń, konferencji, kongresów i targów dla największych firm zagranicznych), kruzy.pl (sprzedaż ekskluzywnych rejsów wycieczkowych), a także plażuj.pl (wynajem wakacyjnych apartamentów typu self-catering w Bułgarii i Chorwacji, Hiszpanii i na Cyprze).

Chcemy, aby każdy klient mógł w łatwy sposób zakupić oferowane przez nas rejsy wycieczkowe, które udostępniamy na Kruzy.pl. Dlatego też integrujemy naszą ofertę z multiagencyjnymi systemami dystrybucji ofert turystycznych wykorzystywanymi przez touroperatorów. Wystąpiliśmy w tym celu o dofinansowanie – wiemy już, że nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną – dodał Maciej Szymański.

Całkowite planowane wydatki na realizację projektu wyniosą ponad 1,1 mln zł, z czego 50 proc. zostanie dofinansowane ze środków pozyskanych w ramach działania 8.2 POIG. Firma przekonuje, że rynek luksusowych wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych dla firm rozwija się coraz prężniej – stąd inwestycje.

Jestem przekonany, że rok 2013 będzie kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju tej części sektora turystycznego, co będzie miało przełożenie na dalszy wzrost naszych wyników finansowych – dodaje Maciej Szymański.

[dziennikturystyczny.pl]