Ubezpieczenie na majówkę to kilka złotych dziennie

Majówka otwiera wiosenno-letni sezon turystyczny i tym samym rozpoczyna czas wzmożonego zainteresowania ubezpieczeniami na zagraniczne wyjazdy. Niezależnie od długości wyjazdu polisę w najwyższym wariancie ochrony można znaleźć za kilka złotych za dzień. Ubezpieczenie można kupić nawet na ostatni moment, ale powinno być zawarte przed wyjazdem z Polski.

ubezpieczenie-turystyczne

Naturalną konsekwencją coraz popularniejszych w ostatnich latach wyjazdów zagranicznych jest wzrost zainteresowania polskich turystów ochroną ubezpieczeniową.

– Majówka otwiera zarówno wiosenno-letni sezon turystyczny i jednocześnie sezon sprzedaży ubezpieczeń na zagraniczne wyjazdy. Rośnie świadomość ubezpieczeniowa Polaków, którzy coraz rzadziej wybierają się poza kraj bez polisy turystycznej. W mediach dużo mówi się o przykładach problemów finansowych i logistycznych, jakie w obcym państwie mieli turyści bez polisy. To przemawia do wyobraźni i znajduje odzwierciedlenie w sprzedaży ubezpieczeń – mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Na popularność ubezpieczeń turystycznych wpływa również prosty proces zakupu – u agenta, a często także przez stronę internetową czy nawet aplikację Messenger. Ubezpieczyciele potrzebują od klienta tylko kilku informacji: okresu pobytu poza Polską, liczby i wieku osób biorących udział w wyjeździe, miejsca pobytu (często według wyłącznie ogólnego podziału Europa/Świat) oraz decyzji o ewentualnym rozszerzeniu ochrony (np. o uprawianie za granicą niebezpiecznych sportów czy włączenie do polisy szkód spowodowanych po alkoholu). Co ważne, polisę da się kupić z dużym wyprzedzeniem, ale równie dobrze na ostatni moment – warunkiem jest zawarcie ubezpieczenia przed wyjazdem z kraju.

Tyle kosztuje polisa na majówkę (3 lub 5 dni)

Cena ubezpieczenia turystycznego stanowi ułamek kosztów całego wyjazdu. Compensa skalkulowała przykładową wysokość składki dla dwóch osób w przedziale wiekowym 26-65 lat, które wybierają się na 3- lub 5-dniowy wyjazd do jednego z europejskich krajów.

– Na cenę ma wpływ zakres ochrony. Im wyższe są sumy ubezpieczenia i więcej elementów wchodzi w skład polisy, tym płaci się więcej. Jednak nawet najwyższy wariant można kupić za kilka złotych za osobę dziennie – dodaje Andrzej Paduszyński.

Ochrona w okresie 1-3 maja 2019 roku będzie kosztowała dwójkę turystów 48 zł (8 zł os./dzień) w najwyższym dostępnym wariancie ubezpieczenia: pokrycie kosztów leczenia do 350 tys. zł, pełny zakres assistance, odszkodowanie po wypadku do 20 tys. zł, odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym i ochrona bagażu do 2 tys. zł. Z kolei polisa w wariancie do 200 tys. zł w zakresie kosztów leczenia, 100 tys. zł przy OC w życiu prywatnym, NNW do 10 tys. zł i najwyższa opcja assistance to wydatek 37 zł – 6,1 zł za osobę dziennie. Cena spada do 28 zł (4,6 zł os./dzień), jeżeli suma ubezpieczenia kosztów leczenia wyniesie 100 tys. zł, assistance zostanie zawarty w bazowym wariancie, do których dodane zostanie NNW w sumie do 10 tys. zł.

W przypadku wyjazdu w okresie 1-5 maja 2019 roku ceny za polisę wzrosną odpowiednio do 76 zł (7,6 zł os./dzień), 60 zł (6 zł os./dzień) i 43 zł (4,3 zł os./dzień).

Czy trzeba wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne jest dobrowolne. Zatem turysta samodzielnie decyduje, czy zaopatrzy się w tego rodzaju ochronę, czy nie. Wielu Polaków za granicę zabiera wyłącznie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), pozwalającą korzystać podczas wakacji w większości europejskich krajów z opieki medycznej na takich zasadach, co obywatele państwa pobytu. Kartę wydaje NFZ, którego statystyki z ostatnich lat pokazują, że to rozwiązanie stało się powszechnie stosowane przez turystów z Polski. Ma ono jednak swoje plusy i minusy.

– W ramach EKUZ można skorzystać z dostępu do publicznej służby zdrowia, ale przecież nie w każdym kraju jest ona w pełni darmowa, poza tym karta nie daje dostępu do prywatnych placówek, a często także do ratownictwa i transportu medycznego. Takich ograniczeń nie ma w dobrowolnej polisie turystycznej. Mając ubezpieczenie nie trzeba więc martwić się np. tym, że w Hiszpanii płaci się za przejazd karetką, a w Chorwacji część kosztów leczenia ponosi pacjent – tłumaczy Andrzej Paduszyński z Compensy.

W ramach ubezpieczenia turystycznego można liczyć na pokrycie wszystkich kosztów leczenia za granicą. Polisa gwarantuje dostęp zarówno do publicznych, jak i prywatnych placówek medycznych w kraju pobytu. Ubezpieczyciel w zakresie assistance turystycznego zapewnia ponadto pokrycie kosztów ratownictwa i transportu medycznego, a także wszelką pomoc w ich zorganizowaniu – od wsparcia w kontakcie z lekarzami po ewentualne opłacenie tłumacza czy znalezienie miejsca w hotelu. Do polisy może też być włączona ochrona bagażu, NNW oraz OC w życiu prywatnym, w ramach którego ubezpieczyciel przejmie na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.

[PR]