Travelplanet.pl poprawia wyniki

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy obecnego roku Travelplanet.pl uzyskał 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, generując 15 proc. wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk na poziomie EBIDTA zwiększył się o 11 proc. w stosunku do wartości z tego samego okresu z poprzedniego roku. Spółka zapowiada, że nadal będzie trzymać w ryzach wydatki i zwiększać dynamikę sprzedaży.

Pierwsze półrocze było dla nas udane. Niestety trudna sytuacja rynkowa w najważniejszym dla wyników spółki kwartale była gorsza niż w roku ubiegłym. Trudny rynek skłonił nas do zwiększenia wydatków marketingowych aby utrzymać poziom przychodów z roku ubiegłego. W konsekwencji uzyskaliśmy niższy wynik kwartalny niż w roku ubiegłym. Aktualnie obserwujemy poprawę koniunktury więc jesteśmy dobrej myśli co do wyników w czwartym kwartale – powiedział Jerzy Krawczyk, prezes zarządu Travelplanet.pl.

Spółka w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku zmniejszyła koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu o 3,5 proc. tj. z 6890 tys. zł w 2011 r. na 6652 tys. zł po dziewięciu miesiącach 2012 r.

Na czwarty kwartał planujemy wprowadzenie na rynek dwóch nowych wersji popularnych portali Aero.pl – oferujący bilety lotnicze i Hotele24 – oferujący wynajem hoteli. Jesteśmy przekonani, że innowacyjne podejście do e-commerce zawarte w tych odnowionych propozycjach wpłynie na zwiększenie sprzedaży w ostatnich miesiącach roku – dodał Jerzy Krawczyk.

Całkowita wartość sprzedaży oferty turystycznej i biletów lotniczych w omawianym okresie wyniosła 141 mln zł i była wyższa o ponad 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2011 wartość sprzedaży wyniosła 133 mln mln zł.

[Źródło: http://dziennikturystyczny.pl/]