San Marino – informacje praktyczne

SAN MARINO (Republika San Marino)
Stolica: San Marino
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: włoski

PRZEPISY WJAZDOWE
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium San Marino jest paszport bądź dowód osobisty. Do San Marino mogą swobodnie wjechać wszystkie osoby, które przebywają legalnie na terenie Republiki Włoskiej. Jeśli planuje się pobyt dłuższy niż 10 dni, należy to zgłosić w oddziale ds. cudzoziemców miejscowej żandarmerii.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z normą unijną, ściśle powiązane z przepisami obowiązującymi na terytorium Republiki Włoskiej. Zgodnie z przepisami unijnymi, podróżni wjeżdżający lub wyjeżdżający z terytorium Włoch są zobowiązani do zgłaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcjach, obligacjach, czekach podróżnych, itp.). Nie ma ograniczeń co do ilości produktów, które można wwieźć, kupić i zabrać ze sobą, jeżeli są przeznaczone na własny użytek, a nie na sprzedaż.

MELDUNEK
Obowiązku meldunkowego dopełnia recepcja hotelu lub właściciel mieszkania.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Pozwolenie na pobyt nie uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Ponieważ Republika San Marino nie jest członkiem Unii Europejskiej, władze miejscowe nie honorują na swoim terytorium Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W nagłych przypadkach można zgłaszać się do szpitala lub przychodni. Świadczenia medyczne są płatne.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Dojazd samochodem autostradą A14 Bolonia-Ankona. Wjazd na terytorium San Marino nie podlega żadnym ograniczeniom. Pojazdy należy zostawiać wyłącznie na specjalnie oznakowanych parkingach. Polskie prawo jazdy jest honorowane.

PRZYDATNE INFORMACJE:
* Republika San Marino stanowi enklawę na obszarze Włoch. To najstarsza republika świata, utworzona w 301 r. Jest ona jedynym pozostałym do dziś włoskim miastem-państwem. San Marino to jedno z najmniejszych państw Europy, mniejsze są tylko Watykan i Monako.
* San Marino położone jest w górzystym terenie wchodzącym w skład pasma Apeninów. Klimat San Marino ma charakter śródziemnomorski, z ciepłym latem i łagodną zimą.
* San Marino jest corocznie odwiedzane przez 3-4 miliony turystów udających się przejazdem do Rzymu i na południe Włoch. Dla Republiki San Marino turystyka jest najważniejszym źródłem dochodu.

[Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; http://poradnik.poland.gov.pl/]

Dostęp: 28.04.2013