Rumunia – informacje praktyczne

RUMUNIA
Stolica: Bukareszt
Waluta: nowy lej rumuński (RON), 1 RON = 100 bani;
Język urzędowy: rumuński
Inne języki: węgierski, niemiecki

PRZEPISY WJAZDOWE
Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie paszportów lub dowodów osobistych. Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:
* zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu ob¬ciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
* przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.
W przypadku takiego pobytu państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

PRZEPISY CELNE
Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne mogą wwieźć lub wywieźć kwoty o równowartości do 10 tys. EUR (kwotę 10 tys. EUR i wyższą należy deklarować przy wjeździe lub wyjeździe). Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych w UE.

PRZEPISY PRAWNE
Górna granica kary pozbawienia wolności za nielegalny przewóz narkotyków wynosi 25 lat.

MELDUNEK
Istnieje obowiązek meldunkowy. W przypadku noclegów w hotelach, pensjonatach itp. obowiązek ten przejmuje administracja hotelowa, w innych sytuacjach obowiązek meldunkowy powstaje po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy zgłosić się wtedy osobiście na najbliższy posterunek policji, posterunek Policji Granicznej lub do Rumuńskiego Urzędu ds. Imigracji (Oficiul Român pentru Imigrări) w celu zarejestrowania pobytu w Rumunii.

UBEZPIECZENIE
Obowiązkowe jest ubezpieczenie komunikacyjne OC. Honorowane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Szczepienia nie są wymagane. Podczas szczególnie upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nieprzegotowanej wody. Obywatele krajów EOG i posiadacze ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) korzystają z niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu czasowego w Rumunii. Wizyty u lekarzy są wówczas bezpłatne pod warunkiem podpisania przez lekarza umowy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, o czym należy się upewnić przed skorzystaniem z porady. Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo odpłatne, podobnie usługi stomatologiczne – z wyjątkiem przypadków nagłych.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie dotkliwe jest dla kierowców (dopuszczone rumuńskim prawem wewnętrznym) zatrzymywanie przez policję drogową prawa jazdy. Szczegółowe informacje o trybie odzyskiwania prawa jazdy znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Bukareszcie w dziale „Informacje konsularne”. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub leków o podobnym działaniu jest zabronione. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,8 promila (co odpowiada 0,4 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu) lub pozostaje on pod wpływem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat. Kierowcy powinni szczególnie uważać na odcinkach, gdzie prowadzone są roboty drogowe, gdyż są one na ogół słabo oznakowane; mogą powodować znaczne utrudnienie dla ruchu w ciągu dnia i zagrożenie w nocy.
Obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla wszystkich pojazdów. Uwaga: dotyczy to wszystkich dróg krajowych i autostrad! Najlepiej wykupić je na przejściu granicznym, np. na stacjach benzynowych PETROM; brak winiety pociąga za sobą kary w wysokości do 9500 RON. Wykaz aktualnych cen winiet jest dostępny na stronie Ambasady RP w Bukareszcie.
Turyści powinni być przygotowani na konieczność wniesienia opłat specjalnych (ich wysokość zależy od typu samochodu) przy przekraczaniu Dunaju. Orientacyjne opłaty za przeprawy promowe Calafat-Vidin i Bechet-Oriahovo: samochody osobowe 23 €, mikrobusy 46 €, mikrobusy z przyczepą 60 €, samochody ciężarowe i autokary 58 €, autokary z przyczepą i TIR-y 92 €. Opłaty portowe w powyższych miejscowościach: samochody osobowe 7 €, mikrobusy i autokary 11 €, TIR-y 13 €. Opłaty mostowe na przejściu Giurgiu-Ruse wynoszą: 6 € samochody osobowe, 12 € mikrobusy, 25 € autokary i 25-37 € samochody ciężarowe. Opłaty mostowe na przejściu Giurgeni-Vadu Oii wynoszą: 5 RON motocykle, 9 RON samochody osobowe, 20 RON mikrobusy, 34 RON autokary i 34-49 RON samochody ciężarowe. Opłaty mostowe na przejściu Fetesti-Cernavoda: 8 RON motocykle, 11 RON samochody osobowe, 37 RON mikrobusy, 49 RON autokary i 49-71 RON samochody ciężarowe.
Wysokość i zakres innych opłat wjazdowych i wyjaz¬dowych ustalają władze lokalne, np. w Giurgiu okresowo obowiązuje opłata tranzytowa dla samochodów ciężarowych.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Stan techniczny rumuńskich szlaków tranzytowych jest niezły, choć mogą wystąpić lokalne utrudnienia spowodowane np. robotami drogowymi (informacje o utrudnieniach znajdują się na stronie Ambasady i WPHI). Podróżowanie po zmroku wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Po drogach, także tranzytowych, poruszają się nieoświetlone furmanki i rowerzyści. Na pasach ruchu parkowane są nieoświetlone pojazdy. Na terenach wiejskich drogami przemieszcza się na pastwiska zwierzęta, często samopas. W razie awarii lub uszkodzenia samochodu trzeba się liczyć ze znacz¬nymi trudnościami w uzyskaniu wyspecjalizowanej pomocy technicznej (brak części zamiennych, wysokie ceny usług nie idące w parze z ich jakością). Ze względu na specyfikę gór w Rumunii – ogromne przestrzenie, słabe zaludnienie, zmienność pogody – należy przestrzegać zasad bezpiecznej turystyki górskiej (wędrówki tylko oznakowanymi szlakami, wpisy do schroniskowej książki wyjść lub powiadamianie osób najbliższych o planowanej trasie przejścia, ekwipunek dostosowany do pory roku i skali trudności trasy).

BEZPIECZEŃSTWO
Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością, należy jednak zachować ostrożność w dużych miastach (okolice dworców kolejowych, placów targowych, środki komunikacji miejskiej), gdzie często zdarzają się kradzieże kieszonkowe dokonywane także przez dzieci, oraz na obwodnicach aglomeracji, zwłaszcza w okolicach przejazdów kolejowych. Odnotowuje się kradzieże towarów przewożonych transportem samochodowym. Istotnym utrudnieniem w przypadku kontaktu z policją są kłopoty ze znalezieniem miejscowych tłumaczy języka polskiego, niezbędnych do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych.

RELIGIA, OBYCZAJE
Nie ma szczególnych norm prawnych ani obyczajowych.

ŚWIĘTA
Dni ustawowo wolne od pracy to: 1 i 2 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy (wg kalendarza prawosławnego w 2013 w dniach 5-6 maja), 1 maja, pierwszy i drugi dzień Zielonych Świątek (wg kalendarza prawosławnego w 2013 roku w dniach 23-24 czerwca), 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP), 30 listopada (św. Andrzeja Apostoła), 1 grudnia (rocznica zjednoczenia Rumunii w 1918 r.), 25-26 grudnia (Boże Narodzenie).

PRZYDATNE INFORMACJE:
* Orientacyjne godziny otwarcia sklepów: podobne do polskich, nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie;
* Większość urzędów rumuńskich pracuje w godzinach 8.00-16.00, jednakże interesanci przyjmowani są z reguły przez 4 dni w tygodniu w różnych godzinach, w zależności od urzędu.

[Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; http://poradnik.poland.gov.pl/]

Dostęp: 28.04.2013