Rośnie turystyka przyjazdowa do Niemiec

W 2012 r. niemiecka turystyka rozwijała się lepiej niż dotychczas: jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, w okresie od stycznia do listopada 2012 naliczono ponad 64,2 mln noclegów spędzonych przez gości zagranicznych w obiektach zakwaterowania liczących ponad dziesięć łóżek. To wzrost o 8,1 proc. w stosunku do adekwatnego okresu w roku poprzedzającym.

Zmierzamy ku nowemu rekordowi, aktualne liczby dobitnie tego dowodzą. To pełny sukces dla Niemiec jako kraju turystycznego – powiedział Ernst Burgbacher, członek niemieckiego Bundestagu, sekretarz Parlamentarny przy federalnym ministrze gospodarki i technologii i pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw i turystyki.

Wedle ostatniego badania UNWTO tendencje wzrostowe w turystyce przyjazdowej do Niemiec znacznie przewyższają poziom światowy i europejski również w 2012 roku – dodał Petra Hedorfer, przewodnicząca zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT). Według najświeższych danych odnotowano wzrost liczby przyjazdów gości zagranicznych do Niemiec w okresie od stycznia do listopada 2012 o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Według UNWTO światowy wzrost oscylował wokół 3,8 proc., a europejski utrzymywał się na poziomie 3,3 proc.

Sporą część noclegów turystów zagranicznych w Niemczech to goście z Europy, regionu źródłowego, który stanowi solidną bazę turystyki przyjazdowej do Niemiec. Od stycznia do listopada 2012 r. zarejestrowano ponad 48,5 mln noclegów spędzonych przez europejskich gości, co odpowiada wzrostowi o więcej niż siedem proc. w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

Tradycyjnie już stałe wzrosty dotyczą krajów sąsiednich – na czoło wysuwa się Szwajcaria jako drugi co do znaczenia rynek źródłowy dla Niemiec. Od stycznia do listopada naliczono blisko 4,9 mln noclegów gości z tego kraju – to wzrost o 9,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

Polska ze wzrostem 18,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego nadal bardzo pozytywnie rozwijają się jako rynek źródłowy dla turystyki przyjazdowej do Niemiec (1,87 mln noclegów). Odnotowano również silny wzrost na poziomie siedmiu proc. liczby osób przyjeżdżających do Niemiec z Woch. Wielka Brytania (plus 5,1 proc.) i Austria (plus 6,4 proc.) także mają swój znaczny wkład w kształtowanie bardzo dobrego wolumenu noclegów w Niemczech. Także w Danii wciąż utrzymuje się tendencja wzrostowa na poziomie dziesięciu proc.

Rynki zamorskie i kraje BRIC w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju niemieckiej turystyki. Pod tym względem wybijają się z plusem 27,7 proc. kraje Zatoki Perskiej. W pierwszych jedenastu miesiącach 2012 roku odnotowano ponad 1,2 mln noclegów spędzonych przez gości z tego ważnego rynku źródłowego dla Niemiec.

Nie tylko arabscy turyści są zainteresowani podróżami w celach zdrowotnych do Niemiec. To samo dotyczy również turystów z Rosji, których liczba zwiększyła się o 26,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Ogółem ten ważny rynek wschodnioeuropejski z ponad dwoma milionami noclegów w okresie między styczniem a listopadem istotnie przyczynia się do wyniku.

DZT notuje też stale wysokie zainteresowanie gości z Chin. Państwo Środka z silnym plusem 19,4 proc. noclegów ma znaczny udział w pozytywnym rozwoju niemieckiej turystyki przyjazdowej, tuż za nim plasuje się Brazylia ze wzrostem 18,5 proc. Indie zwiększyły swój udział w wolumenie noclegów gości zagranicznych w Niemczech o 7,1 proc.

„Koniem pociągowym” dla przyjazdów gości zagranicznych jest turystyka miejska. Zwłaszcza duże miasta, liczące powyżej 100 tys. mieszkańców, rozwijają się bardzo pozytywnie pod tym względem, odnotowując wzrost 10 proc. noclegów spędzonych przez cudzoziemców w okresie od stycznia do listopada. Prym wiodą tu Hamburg z plusem 16,5 proc., Berlin z plusem 14,3 proc. i Frankfurt z plusem 13,7 proc.

Nastroje w turystycznej branży w Niemczech są pozytywne. Ten stan potwierdza najnowsza sezonowa ankieta Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK). Według niej obiekty hotelarskie i gastronomiczne cieszyły się bardzo dobrym sezonem letnim, kempingi wyraźnie pokonały niedawny regres, a nawet zbliżyły się do dotychczasowego rekordu z lata 2003 roku. W branży hotelarsko-turystycznej obłożenie pokoi wzrosło w stosunku do roku poprzedzającego o ponad jeden proc. do wartości 56,7 proc.

[http://dziennikturystyczny.pl/]