Rainbow Tours po trzech kwartałach

W skonsolidowanym raporcie Rainbow Tours podsumował swoje wyniki za trzy pierwsze kwartały roku. Przychody ze sprzedaży całej grupy wyniosły 522,2 mln zł i są wyższe od analogicznego okresu w roku ubiegłym o 42,6 proc., a przychody jednostki dominującej osiągnęły wynik 504 mln zł.

Kolejne upadłości biur podróży oraz linii OLT Express nie miały wpływu na działalność spółki oraz jej wynik finansowy, przekonuje firma. Dla grupy kapitałowej Rainbow Tours upadek przewoźnika nie miał znaczenia ze względu na marginalny charakter współpracy (około 2 proc. lotów tygodniowych ze wszystkich lotów czarterowanych). Po upadku Sky Clubu szczególnie Rainbow Tours oraz Bee&Free odnotowały wzrost rezerwacji na imprezy rozpoczynające się od lipca do października.

Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży. Po 9 miesiącach roku wyniosły 522,2 mln zł, podczas gdy w okresie analogicznym 2011 r. sprzedaż zamknęła się kwotą 366,1 mln zł. Wzrost wyniósł 42,6 proc. i jest zdeterminowany głównie wzrostem przychodów w spółce dominującej. W analizowanym okresie grupa wygenerowała zysk netto w wysokości 5,5 mln zł. W wynikach największy wkład miał trzeci kwartał – ze względu na szczyt sprzedaży oferty wakacyjnej. W tym okresie obroty wyniosły 302,5 mln zł, czyli o 87,4 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

[Źródło: http://dziennikturystyczny.pl/]