Przeciętny Polak na wakacjach

Według opublikowanych właśnie wyników badań ponad połowa Polaków planuje w tym roku urlopowy wyjazd. Blisko 6 mln z nas wybiera się za granicę. Na taką przyjemność wydamy najczęściej do 2,5 tys. zł, a urlop potrwa przynajmniej 11 dni. Chociaż na żaden wypoczynek nie pojedzie aż 14,5 mln rodaków, to jednak liczba osób, które pozostaną w domu zmniejszyła się o 6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak w wakacyjnych upodobaniach różnią się mieszkańcy poszczególnych województw?

W tym roku na wypoczynek wybiera się ponad 16 mln rodaków, czyli więcej niż co drugi Polak mający co najmniej 18 lat (52 proc.). W największej liczbie wyjeżdżają mieszkańcy województwa lubuskiego (zadeklarowało to 75 proc.) i dolnośląskiego (62 proc.). Najrzadziej na wakacjach będzie z kolei można spotkać mieszkańców warmińsko–mazurskiego – tylko 33 proc. planuje wyjazd i świętokrzyskiego (40 proc.). Wśród tych, którzy skorzystają z urlopu najpopularniejsza w skali całego kraju będzie Chorwacja, która wyprzedziła zeszłorocznego lidera Hiszpanię – wyniki badania komentuje Tomasz Frączek, prezes Mondial Assistance.

Sześciu na dziesięciu Polaków wyjeżdżających na wakacje za granicę (dokładnie 58 proc.) planuje wykupić ubezpieczenie. To dosyć dużo (choć nieco mniej niż rok temu), jednak niepokojące wydaje się, że aż 42 proc. nie widzi potrzeby zabezpieczenia się na wypadek nieprzyjemnych sytuacji za granicą.

Świadczy to o braku świadomości wielu Polaków, jak nieprzyjemne i kosztowne mogą się okazać wakacje bez polisy. To dziwi, tym bardziej, że koszt takiego ubezpieczenia w przeliczeniu na jeden dzień to zaledwie 5 – 6 złotych, czyli znacznie mniej niż np. butelka chorwackiego wina. Co ciekawe, wielu z nas rezygnuje z zakupu ubezpieczenia, gdyż przy poprzednim wyjeździe zakupiło polisę, ale nie miało potrzeby z niej skorzystać – dodał Tomasz Brożyna, dyrektor pionu sprzedaży i marketingu Mondial Assistance.

Najbardziej zapobiegliwi i skorzy do wykupienia ubezpieczenia turystycznego są mieszkańcy województw lubuskiego, śląskiego, opolskiego i pomorskiego. Najmniejsze zainteresowanie takimi polisami wykazują mieszkańcy lubelskiego i zachodniopomorskiego. Polacy pytani o powody zakupu polisy najczęściej odpowiadają, że lubią czuć się bezpiecznie (83 proc.).

Aż trzy czwarte Polaków swój główny zagraniczny wyjazd wakacyjny zamierza zorganizować samodzielnie (82 proc. w podlaskim i dolnośląskim). Największy udział biur podróży w organizacji naszych wakacji badanie pokazało w podkarpackim, gdzie 31 proc. pytanych planuje skorzystać z touroperatora (średnia krajowa to 23 proc.).

Polacy pytani, jakie widzą plusy korzystania z takiej pomocy najczęściej odpowiadają, że dzięki pośrednictwu biur podróży nie muszą martwić się o formalności – wskazało na to aż 78 proc. Bardzo ważnym argumentem, decydującym o zakupie oferty w placówce jest gwarancja wiarygodności. Oczywiście badani doceniają również korzystną cenę jaką dzięki doświadczeniu i lepszej pozycji negocjacyjnej z hotelami czy przewoźnikami mogą zaproponować touroperatorzy. Ten fakt docenia 14 proc. badanych w Polsce – powiedział Krzysztof Piątek prezes biura podróży Neckermann Polska.

Korzystając z ofert wyspecjalizowanych firm wakacje najczęściej wykupujemy w tradycyjny sposób w placówce (79 proc.), z internetu korzysta 21 proc.

63 proc. pytanych na wakacje pojedzie własnym samochodem – najwięcej w kujawsko–pomorskim 82 proc., najmniej w podlaskim i dolnośląskim – odpowiednio 52 proc. i 51 proc. W dalszej kolejności wskazywano samolot 22 proc. (ale aż co trzeci mieszkaniec woj. podlaskiego i tylko 18 proc. z małopolskiego). Kolejna pod względem ilości wskazań odpowiedź to pociąg (17 proc. zwolenników tego środka lokomocji na Dolnym Śląsku, średnia dla kraju to 11 proc.).

Główny wyjazd wakacyjny będzie trwał 11 i więcej dni (połowa odpowiedzi w kraju). Największa liczba tak długo wypoczywających jest na Pomorzu i w opolskim. Na drugim biegunie są krótkie wakacje poniżej 5 dni. Chociaż w skali całego kraju planujących taki wypoczynek jest tylko 5 proc. to na Podkarpaciu aż 24 proc. pytanych może sobie pozwolić na ledwie tygodniowe wakacje.

Chociaż na żadne wakacje nie pojedzie aż 47 proc. Polaków, to jednak liczba ta jest mniejsza od zeszłorocznej o 6 pkt. procentowych. 1/5 badanych na ostatnim wyjeździe urlopowym była aż pięć i więcej lat temu. Niemal co dziesiąty dorosły mieszkaniec Polski nigdy nie był na wakacjach. Najczęstszy powód to brak pieniędzy – podała go co druga osoba (w warmińsko–mazurskim sześciu na dziesięciu pytanych, na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu tylko co trzeci). Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim osób w wieku powyżej 50 lat, a także osób, których dochód gospodarstwa domowego jest poniżej 1 tys. zł. w ubiegłym roku na wyjeździe wypoczywał prawie co drugi Polak (48 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6–14 maja 2013 za pomocą wywiadów ilościowych techniką CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) w ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości. Próba wyniosła 1000 osób.

[http://dziennikturystyczny.pl/]