Hamburg na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

mt0168aHamburskie Miasto Spichlerzy 40. miejscem w Niemczech na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na 39. Konferencji UNESCO odbywającej się w Bonn na Listę Światowego Dziedzictwa wpisane zostały zabytki Hamburga:

mt0168a

– Miasto Spichlerzy (Speicherstadt) – ponad stuletni kompleks połączonych ze sobą magazynów w stylu wilhelmińskiego neogotyku ceglanego. Powstały po 1888 r., gdy Hamburg uzyskał status portu wolnocłowego i rozrósł się do jednego z największych portów Europy. Jest to największy dziwiętnastowieczny kompleks magazynowy na świecie, wkomponowany w system kanałów. Kompleks powstał pod kierunkiem architektów i inżynierów Franza Andreasa Meyera, Christiana Nehlsa oraz Carla Johanna Christiana Zimmermanna. Obecnie miejsce importerów kawy, herbaty, przypraw i towarów, zajęły firmy, artyści i turyści.

mt0168b
– Kontorhausviertel z budynkiem Chilehaus – pierwsza w Europie prawdziwa dzielnica biurowa powstała w latach 20. i 30. XX wieku w stylu ekspresjonizmu ceglanego. Najsłynniejszy budynek dzielnicy, Chilehaus, wzniesiono wg. projektu Fritza Högera w latach 1922–24, wykorzystując 2 800 okien i 4,8 mln cegieł.
Prof. Dr. Maria Böhmer, minister stanu w niemieckim MSZ i przewodnicząca Komisji Dziedzictwa UNESCO: „Serdecznie gratuluje Hamburczykom tego wielkiego sukcesu. Cieszę się, że doceniono zaangażowanie Hamburga w ochronę i zachowanie swojego dziedzictwa, co teraz przyniosło światowe uznanie.” Hamburski Speicherstadt i Kontorhausviertel są. 40. miejscem w Niemczech na liście UNESCO. Pierwszym, wpisany w 1978 r. była Katedra Akwizgrańska, zaś najmłodszym, od ubiegłego roku, Opactwo Corvey w Westfalii.