Grupa Accor – „Lider Cyfrowej Gościnności”

mt0102Grupa Accor przygotowała nową strategię „Lider Cyfrowej Gościnności”. W jej założeniach uwzględniono włączenie technologii cyfrowych na każdym etapie podróży dla klientów, nową jakość oferowanych usług dla partnerów i inwestorów oraz wzmocnienie działu dystrybucji w Grupie. Strategia oparta jest na dwóch filarach: – infrastrukturze IT oraz zarządzaniu danymi.

Plan będzie realizowany poprzez osiem programów, które przyniosą pierwsze rezultaty już w 2015 roku. Celem pierwszych czterech jest szerzenie wiedzy – informowanie na temat oferowanych usług, powiększenie bazy klientów i dalszy rozwój programu lojalnościowego:

  1. Mobile First – przygotowanie jednej aplikacji mobilnej zapewniającej dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Accor przed, w trakcie i po pobycie w hotelu.
  2. Customer Centric – opracowanie optymalnego wykorzystania baz danych w celu zapewnienia spersonalizowanych usług, a także scentralizowanie informacji zwrotnych od klientów na jednej platformie – „Głos Gości”.
  3. Seamless Journey – zapewnienie klientom wygodnego korzystania z aplikacji na każdym etapie ich podróży tj. z elektronicznymi płatnościami, rezerwacjami „one-click booking”, zameldowaniem w hotelu „online check-in” czy wirtualnymi kartami program lojalnościowego Le Club Accorhotels.
  4. Mice & BtoB – opracowanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla firm, takich jak rezerwacje online obiektów, sal wielofunkcyjnych i usług na np. seminaria i uwzględnienie w większym stopniu usług BtoB na stronie accorhotels.com.

Kolejne dwa programy obejmują rozwiązania dla pracowników i partnerów Grupy.

  1. Employee Friendly – powitanie nowych pracowników za pomocą tabletów i smartfonów, opracowanie szkoleń online oraz  wymiana doświadczeń poprzez „AccorLive” – wewnętrzną sieć społecznościową.
  2. Owner & Franchise Centric – portal dedykowany zarządzającym hotelami, franczyzobiorcom i partnerom, umożliwiający dostęp do kompleksowych rozwiązań w zakresie ustalania cen i zarządzania przychodami  oraz oferujący zoptymalizowany proces rozliczeń, począwszy od 2015 roku.

Transformacja cyfrowa Accor polegać będzie również na udoskonaleniu istniejących systemów i narzędzi IT, aby były jeszcze bardziej efektywne.

  1. Infrastructure Transformation – program koncentruje się na systemach, które przyspieszą upowszechnienie nowych usług i nadążanie za wzrostem liczby transakcji.
  2. Business Intelligence & Analytics – zapewnia, że decyzje operacyjne opierane są na podstawie analizy danych zgromadzonych w hotelach.

Nowa strategia bazuje także na zmodernizowanych na początku 2014 roku narzędziach takich jak system rezerwacyjny Accor – TARS, multibrandowa strona accorhotels.com czy program lojalnościowy Le Club Accorhotels.

Strategia będzie realizowana w latach 2014-2018, Accor zainwestuje we wdrożenie nowych rozwiązań 225 mln €.