Armenia – informacje praktyczne

ARMENIA (Republika Armenii)
Stolica: Erywań
Waluta: ormiański dram (AMD)
Język urzędowy: ormiański
Inne języki: rosyjski, w mniejszym stopniu angielski

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Od 10 stycznia 2013 r. obywatele polscy przebywający na terenie Republiki Armenii do 180 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz.
W przypadku, gdy planowany pobyt przekracza 180 dni, należy zwrócić się do Oddziału ds. wiz i rejestracji cudzoziemców (OVIR – Otdel Viz i Registratsii) w Erywaniu, który mieści się przy ulicy Masztoca (Mashtots) 13A (godz. pracy: pon.-pt. 9.00 – 18.00 z przerwą od 13.00 do 14.00) z wnioskiem o wydanie karty pobytu. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed końcem dozwolonego 180-dniowego okresu legalnego pobytu. Koszt rocznej karty pobytu wynosi 105 tys. AMD. Członkowie rodzin obywateli Republiki Armenii mogą wnioskować o pięcioletnią kartę pobytu (koszt 140 tys. AMD).
Osobie, która przekroczy okres legalnego pobytu grozi kara pieniężna w wysokości od 50 do 100 tysięcy AMD oraz deportacja i zakaz wjazdu do Armenii na czas określony (minimum 1 rok).
Okres ważności paszportu przy przekraczaniu granicy powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy. Służby graniczne mogą odmówić wjazdu w przypadku legitymowania się paszportem zniszczonym lub uszkodzonym.

PRZEPISY CELNE
Nie ma specjalnych regulacji prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

PRZEPISY PRAWNE
Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane.

UBEZPIECZENIE
Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia przed przyjazdem do Armenii.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie są wymagane okresowe szczepienia. Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. Wizyta u lekarza kosztuje od 15 do 35 USD, w zależności od zakresu udzielonych usług medycznych. W aptekach nie obowiązują recepty (nawet na antybiotyki), nie ma zniżek na leki. Zaleca się ścisłe przestrzeganie zasad higieny ze względu na duże zagrożenie żółtaczką oraz chorobami pasożytniczymi, szczególnie na obszarach wiejskich.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy powinni posiadać międzynarodowe prawo jazdy. Większość kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, w tym zasady pierwszeństwa pieszych na przejściu. Należy być przygotowanym na częste kontrole policyjne i niejednokrotnie nieuzasadnione i wątpliwe opłaty.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Do Armenii można przybyć drogą lotniczą (lotnisko Zwartnoc/Zvartnots, kod IATA: EVN) pod Erywaniem lub lądową od strony Gruzji (przejścia graniczne Bagrataszen, Bawra oraz Gogawan) albo Iranu (Agarak). Granice z Turcją i z Azerbejdżanem są zamknięte.
Po terytorium Armenii można poruszać się bez ograniczeń, należy jednak unikać podróżowania do wiosek położonych w pobliżu granicy z Azerbejdżanem (szczególnie w prowincji Tawusz), gdyż zdarzają się tam incydenty zbrojne związane z konfliktem karabachskim.
Sieć kolejowa jest słabo rozwinięta. Jedynym połączeniem międzynarodowym jest kursujący co 2 dni pociąg Erywań-Tbilisi (latem dojeżdża do Batumi). Wokół Erywania istnieje sieć kolejowych połączeń podmiejskich. Ponadto liczni przewoźnicy prywatni oferują tanie połączenia międzymiastowe mikrobusami (tzw. marszrutki).
Główne drogi utrzymane są w stosunkowo dobrym stanie, jednak podróżując po drogach lokalnych, należy liczyć się z ich złym stanem technicznym oraz brakiem oznakowania. W nocy należy uważać na nieoświetlone pojazdy oraz na poruszające się po drogach zwierzęta hodowlane (krowy, barany, świnie). W Armenii słabo rozwinięta jest baza turystyczna, mało jest tanich hoteli i schronisk; najtańszy pokój w hotelu kosztuje zwykle od 50 do 100 USD za dobę.
Nie zaleca się podróżowania po terytorium tzw. Republiki Górskiego Karabachu z uwagi na jej nieuregulowany status międzynarodowy. Konsul w Erywaniu ma bardzo ograniczone możliwości sprawowania opieki nad obywatelami polskimi znajdującymi się na jej terytorium.

BEZPIECZEŃSTWO:
Zagrożenie przestępczością jest umiarkowane. Zdarzają się drobne kradzieże w miejscach często uczęszczanych przez zagranicznych turystów (głównie na targach i bazarach). Chodząc po górach, należy pamiętać o dość licznie występujących w Armenii jadowitych gatunkach węży i skorpionów.

PRZYDATNE INFORMACJE:
* W miastach najbardziej powszechnym środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy (marszrutki) – cena przejazdu w granicach miasta wynosi 150 AMD. W Erywaniu działa też jedna linia metra – cena żetonu (uprawniającego do zejścia na perony) wynosi 100 AMD.
* Urzędy pracują od 9.00 do 18.00 z tradycyjną przerwą obiadową między 13.00 a 14.00. Sklepy otwarte są na ogół od 12 do 24 godzin na dobę (także w dni wolne od pracy). Zaopatrzenie sklepów jest dobre, jednak zdarza się, że oferowane produkty są przeterminowane, dlatego należy sprawdzać datę ważności.
* Różnica czasu między Polską a Armenią wynosi +2 godziny podczas obowiązywania w Polsce czasu letniego oraz +3 godziny – podczas zimowego. Od 2012 roku Armenia zaniechała zmiany czasu z zimowego na letni.
* Dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele. Nie działają wtedy urzędy i banki, natomiast sklepy, apteki, punkty usługowe w większości czynne są także w weekendy.

[Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP] dostęp: 03.01.2014