Andora – informacje praktyczne

ANDORA (Księstwo Andory)
Stolica: Andorra la Vella
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: kataloński
Inne języki: francuski, hiszpański

andora
Andora – Andorra la Vella

PRZEPISY WJAZDOWE
Dokumentem uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Andory przez okres 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.
Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

PRZEPISY CELNE
Funkcjonuje strefa bezcłowa, jednak przy wywozie zakupionych towarów do państw sąsiednich (Hiszpania, Francja) obowiązują przepisy zgodne z normą unijną. W każdym sklepie można uzyskać informację dotyczącą dozwolonej ilości wywożonych towarów (limity wywozowe są zamieszczone na stronie www.andorra.ad).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Na terytorium Andory nie ma zastosowania Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawniająca turystę do korzystania w krajach Unii Europejskiej z bezpłatnej opieki medycznej w sektorze publicznym. Pacjent powinien zapłacić za wystawioną przez lekarza fakturę i rozliczyć ją z prywatną firmą ubezpieczeniową po powrocie do Polski. Koszt zwykłej wizyty u lekarza – 60 EUR.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Polski turysta może posługiwać się polskim prawem jazdy. Policja bardzo surowo egzekwuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Za wszelkie wykroczenia (zwłaszcza za nadmierną prędkość) grożą bardzo wysokie mandaty.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Bez ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Andora jest krajem bezpiecznym dla turystów.
Nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Księstwo Andory podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Madrycie (Hiszpania).
Brak polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Ambasador RP w Madrycie (Hiszpania) akredytowany jest również w Księstwie Andory.

[Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; http://poradnik.poland.gov.pl/; dostęp: 14.12.2012]